Starý pecky

Hraju lety prověřené pecky a je jich tolik, že se stejně nenaučím všechno, co bych chtěl.